Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Knjigovodstveni program za obrtnike

InfoTECH

      Home         Galerija         Kontakt
   

InfoTECH - programski paket za voðenje poslovanja obrtnika u sustavu poreza na dohodak.

Instalaciju programa s uputstvom - zadnja verzija 1.0.0 (cca. 15 MB) možete uskoro skinuti ovdje: Download

Karakteristike programa:

- knjigovodstveni servisi: 1 program / 1 licenca - neogranièen broj klijenata

- obrtnici: 1 program / 1 licenca za cijeli obrt

- neogranièen broj korisnika

- konstantno praæenje zakona i trenutna usklaðenja

- programski paket radi na svim raèunalima sa instaliranim Windows operativnim sustavima.

- sastoji se od slijedeæih modula: Primici i izdaci, Tražbine i obveze, Ulazni i izlazni raèuni, Knjiga prometa, Blagajna, Dugotrajna imovina

Cijena paketa: 2.500,00 Kn

 

Program je potpuno funkcionalan 15 dana za isprobavanje tako da možete probati sve moguænosti programa prije kupovine.